Quy trình kiểm định Kết Cấu Thép – Kiểm tra kết cấu thép

Quy trình kiểm định kết cấu thép, kiểm tra kết cấu thép đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế trong sản xuất và thi công kết cấu thép 2023

Để những sản phẩm kết cấu thép đạt chất lượng và tính thẩm mỹ thì cần thực hiện tốt quy trình kiểm tra. Toàn bộ các vật liệu được sử dụng để chế tạo kết cấu thép trước khi đưa vào thi công đều phải được kiểm tra. Kiểm tra vật liệu đầu vào và chi tiết tổ hợp tuân thủ các tiêu chuẩn quy định.

I. Quy trình kiểm tra kết cấu thép

1. Kiểm tra vật liệu đầu vào

Việc kiểm tra vật liệu đầu vào cần phải kiểm tra xuất xứ của vật liệu và các thông số cơ lí tính của vật liệu. Việc kiểm tra cơ lý tính của vật liệu cần được sự hỗ trợ của các phòng thí nghiệm hợp chuẩn.

2. Kiểm tra trong quá trình sản xuất

Việc kiểm tra chế tạo được thực hiện theo tài liệu công nghệ của nhà chế tạo. Khối lượng kiểm tra phải đủ để đánh giá chất lượng các nguyên công đã thực hiện. Công tác kiểm tra phải thực hiện theo yêu cầu của các tiêu chuẩn hoặc chỉ dẫn kỹ thuật chỉ dẫn kỹ thuật và tài liệu thiết kế cho kết cấu.

Thành phần các thông số kiểm tra trong quá trình kiểm tra và toàn bộ công tác kiểm tra, cũng như độ chính xác và tính ổn định của các thông số của chế độ công nghệ của các nguyên công chế tạo phải tuân theo các tiêu chuẩn của hệ thống công nghệ thống nhất của việc chuẩn bị sản xuất theo các tiêu chuẩn tương ứng do đơn vị thiết kế chỉ định

Đối với các cấu kiện sản xuất đơn chiếc và sản xuất loạt nhỏ việc kiểm tra toàn bộ có thể thực hiện theo yêu cầu của tiêu chuẩn này. Nếu như giá trị thực tế của một tông số bất kỳ vượt ra khỏi giới hạn cho phép thì chi tiết này bị loại và khi khối lượng chi tiết cần kiểm tra của loạt sản phẩm tăng gấp đôi. Trong trường hợp kiểm tra lần hai nếu các chi tiết đều sai cùng một loạt thông số thì toàn bộ loạt sản phẩm phải chế tạo lại và tiến hành kiểm tra như cũ.

3. Kiểm tra nghiệm thu

Khi kiểm tra nghiệm thu tiến hành nghiệm thu các chi tiết đã chế tạo xong về mặt chất lượng dựa trên các số liệu kiểm tra vật liệu đầu vào, kiểm tra trong quá trình thi công, kiểm tra theo chu kỳ kiểm tra bổ sung. Việc kiểm tra chu kỳ được thực hiện theo định kỳ, nó được qui định trong các tài liệu công nghệ của nhà chế tạo, hoặc ngoài kế hoạch, trong trường hợp thực hiện khi kiểm tra nghiệm thu thường xuyên theo yêu cầu của tài liệu tiêu chuẩn hoặc tài liệu thiết kế.

Khi kết quả kiểm tra định kỳ trong đạt kết quả, kết cấu xưởng phải được đánh dấu cho đến khi loại bỏ được hết nguyên nhân gây khuyết tật. Kiểm tra nghiệm thu mỗi loại kết cấu phải thực hiện theo danh mục chỉ tiêu và các chuẩn đoán đã được thống kê. khi lựa chọn kiểm tra đơn của sản phẩm, kể cả việc tổ hợp, khối lượng phải được quy định theo yêu cầu ; khi kiểm tra cụ thể cho từng đơn vị sản phẩm.

Người sử dụng có quyền tiến hành kiểm tra vật tư đầu vào của các sản phẩm, lúc này sử dụng qui tác kiểm tra nghiệm thu được qui dịnh theo tiêu chuẩn này, theo các tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật hoặc tài liệu thiết kế cho các kết cấu cụ thể.

4. Phương pháp kiểm tra

Việc kiểm tra chi tiết do bộ phận kiểm tra của đơn vị chế tạo và cơ quan kiểm tra thực hiện.

Loại phương pháp kiểm tra sản phẩm phải lấy được theo số liệu của tiêu chuẩn này các tiêu chuẩn và điều kiện kỹ thuật cho các kết cấu cụ thể của việc sản xuất hàng loại nhỏ và sản xuất đơn chiếc, nếu như có qui định riêng cho chúng.

Việc lựa chọn các phương pháp và dụng cụ đo đạc các thông số hành học của cấu kiện kiểm tra phải thực hiện theo tiêu chuẩn do dơn vị thiết kế qui định.

Quy tắc thực hiện việc đo đạc các thông số hình học phải được lấy theo tiêu chuẩn do đơn vị thiết kế qui dịnh.

Việc kiểm tra chất lượng làm sạch và làm sạch hết dầu mỡ được thực hiện theo tiêu chuẩn do đơn vị thiết kế qui định.

Bề ngoài của lớp bảo vệ được kiểm tra bằng mắt thường theo tiêu chuẩn TCXDVN cho các lớp phủ phi kim và theo tiêu chuẩn TCXDVN cho lớp sơn hoàn thiện.

Việc kiểm tra chiều dày lớp phủ cần thực hiện bằng phương pháp thông phá bằng cách sử dụng các thiết bị kiểm tra chiuề dày theo tiêu chuẩn sơn. Phương pháp không phá huỷ chiều dày mảng sơn khô. Kết quả lấy giá trị bình quân của 5 điểm đo cho mỗi vị trí kiểm tra.

Độ chặt của lớp phủ, độ dẻo, độ bán, việc thí nghiệm uốn và các yêu cầu khác đối với lớp phủ như chúng được qui định trong tài liệu thiết kế hoặc tài liệu tiêu chuẩn phải được kiểm tra theo trình tự đã được qui định.

Việc kiểm tra tính đông bộ, việc ghi nhãn mác, và đóng gói phải được thực hiện theo yêu cầu của của tiêu chuẩn này.

Hiện tại thì DNVCons đang áp dụng bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của IAS AC472 đây là một chứng nhận rất có giá trị tại thị trường Mỹ, một quốc gia phát triển với những tiêu chuẩn đánh giá rất cao. Việc đạt được chứng nhận IAS AC472 mở đường cho WorldSteel Group đem những sản phẩm kết cấu thép chất lượng của Việt Nam đi đến Mỹ và các quốc gia khác.

II. Quy trình kiểm định kết cấu thép

1. Quy trình thực hiện

Theo yêu cầu của Chủ đầu tư, đơn vị kiểm định xây dựng tiến hành khảo sát sơ bộ công trình cần kiểm định.

Lập đề cương và dự toán thực hiện kiểm định.

Tiến hành kiểm định, thu thập số liệu tại hiện trường khi Chủ đầu tư đồng ý với đề cương và dự toán kiểm định.

Xử lý số liệu tại văn phòng và ra kết quả báo cáo trong thời gian hai bên đã thỏa thuận.

2. Mục đích thực hiện quy trình kiểm định kết cấu thép

 • Kiểm định kết cấu công trình nhằm mục đích kiểm tra khả năng chịu lực, đánh giá độ an toàn của công trình.
 • Kiểm định để kiểm tra khả năng chịu lực khi công trình chuẩn bị nâng tầng, thay đổi công năng, hoàn công…
 • Kiểm định để đánh giá độ an toàn khi công trình bị sự cố: nứt, nghiêng, lún sụt, cháy…

3. Các nội dung cần thực hiện

3.1 Kiểm định kết cấu bê tông cốt thép

 • Kiểm tra các khuyết tật, hư hỏng công trình: nứt, thấm, bong tróc…
 • Kiểm tra kích thước tổng thể công trình, kích thước hình học các cấu kiện: móng, cột, dầm, sàn.
 • Kiểm tra cường độ bê tông các cấu kiện cột, dầm, sàn.
 • Kiểm tra số lượng và đường kính cốt thép các cấu kiện cột, dầm, sàn.
 • Kiểm tra cường độ cốt thép các cấu kiện cột, dầm, sàn.
 • Kiểm tra độ võng dầm, sàn.
 • Kiểm tra chiều dày lớp bê tông bảo vệ các cấu kiện cột, dầm, sàn
 • Kiểm tra độ thẳng đứng của cột.
 • Kiểm tra độ nghiêng tổng thể công trình.
 • Tính toán kiểm tra khả năng chịu lực của công trình.
 • Kiểm tra, đánh giá độ an toàn của công trình.

3.2 Kiểm định kết cấu thép

 • Kiểm tra các khuyết tật, hư hỏng công trình: nứt, thấm, bong tróc…
 • Kiểm tra kích thước tổng thể công trình, kích thước hình học các cấu kiện: móng, khung thép.
 • Kiểm tra cường độ cốt thép khung kèo.
 • Kiểm tra số lượng, chất lượng liên kết bu lông, mối hàn ở các mắt liên kết.
 • Kiểm tra độ võng khung kèo.
 • Kiểm tra độ thẳng đứng của cột.
 • Kiểm tra độ nghiêng tổng thể công trình.
 • Tính toán kiểm tra khả năng chịu lực của công trình.
 • Kiểm tra, đánh giá độ an toàn của công trình.

III. Tiêu chuẩn tham khảo thực hiện

– TCVN 4453 – 1995: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối – Qui phạm thi công và nghiệm thu.

– TCVN 2737:1995: Tải trọng và tác động – Tiêu chuẩn thiết kế.

– TCVN 5574 : 2012: Tiêu chuẩn thiết kế bê tông và bê tông cốt thép.

– TCVN 5575 : 2012: Kết cấu thép – Tiêu chuẩn thiết kế.

– TCXDVN 9381 : 2012: Chỉ dẫn đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà.

– TCXDVN 239 : 2006: Bê tông nặng, chỉ dẫn đánh giá cường độ bê tông trên kết cấu công trình.

– TCVN 9334 : 2012 : BT nặng – phương pháp xác định cường độ nén bằng súng bật nẩy.

– TCVN 9356 : 2012: Kết cấu BTCT – Phương pháp điện từ xác định chiều dày lớp bê tông bảo vệ, vị trí và đường kính cốt thép trong bê tông.

– TCVN 9348 : 2012: Bê tông cốt thép – Kiểm tra cốt thép bị ăn mòn – Phương pháp điện thế.

– TCVN 9398 : 2012: Công tác trắc địa trong xây dựng – Yêu cầu chung.

– TCXDVN 9400 : 2012 – Nhà và công trình dạng tháp – Xác định độ nghiêng bằng phương pháp trắc địa.

– TCXD 9360 : 2012: Quy trình kỹ thuật xác định độ lún công trình dân dụng và công nghiệp bằng phương pháp đo cao hình học.

IV. Kết luận

Đối với các công trình mà DNVcons tham gia tư vấn thiết kế hay trực tiếp thi công sản xuất, lắp dựng tại TPHCM đều được thực hiện đầy đủ các quy trình kiểm định theo các tiêu chuẩn hiện hành của nhà nước Việt Nam và tham khảo của các tiêu chuẩn nước ngoài nhằm đáp ứng yêu cầu của nhiều đối tác khách hàng. Hy vọng bài biết chia sẻ bên trên sẽ phần nào giúp các bạn, các đối tác khách hàng hiểu một phần cơ bản các quy trình kiểm định kết cấu thép. Nếu còn thắc mắc, các bạn hãy liên hệ với đội ngũ tư vấn của DNVcons!

5/5 - (1 bình chọn)
Scroll to Top