DỰ ÁN COST PHONG PHU

Cong ty xay dung Dai Nam Viet logo header
  • Công suất: 1.0 Megawatt (MW)
  • Địa điểm: Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Gói thầu: khảo sát, thẩm định, thi công gia cường kết cấu
DỰ ÁN COST PHONG PHU
Scroll to Top