DỰ ÁN EAST-WEST SEED

Cong ty xay dung Dai Nam Viet logo header
  • Công suất: 0.5 Megawatt (MW)
  • Địa điểm: Bình Dương, Việt Nam
  • Gói thầu: thẩm định, thi công gia cường kết cấu
 
EAST-WEST SEED
Scroll to Top