DỰ ÁN FASHION GARMENTS FGL TÂN PHÚ

Cong ty xay dung Dai Nam Viet logo header
  • Công suất: 1.5 Megawatt (MW)
  • Địa điểm: Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
  • Gói thầu: khảo sát, thẩm định, thi công gia cường kết cấu
DỰ ÁN FASHION GARMENTS FGL TÂN PHÚ
Scroll to Top